Apteka, punkt apteczny lub sklep medyczny (podmiot), jeżeli chce realizować zlecenia na środki pomocnicze winien mieć podpisaną umowę podwykonawstwa z PPHU CITO Sp. z o.o. (świadczeniodawca).

W celu podpisania umowy podmiot winien:

1. Dokonać elektronicznej rejestracji w systemie informatycznym OW NFZ na obszarze którego jest zlokalizowany i podpisać umowę upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. W celu podpisania umowy podwykonawstwa z CITO Sp. z o.o. należy:

    a) Pobrać wzór Umowy i po zapoznaniu się z treścią, parafować każdą stronę umowy oraz ją podpisać i przekazać do CITO Sp. z o.o. w dwóch egzemplarzach.

    b) Uzyskać od CITO Sp. z o.o. numer umowy jaki będzie wpisany na wersji papierowej oraz wskazać na Portalu Świadczeniodawcy CITO Sp. z o.o. jako Świadczeniodawcę i wpisać uzyskany numer.

3. Realizacja zleceń jest możliwa po podpisaniu umowy podwykonastwa i po zaakceptowaniu przez OW NFZ nowego podwykonawcy CITO Sp. z o.o.

4. Realizacja zleceń odbywa się zgodnie z zasadami udzielania świadczeń określonymi w Zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ z póz. zm. i Rozporządzeniu MZ z dnia 29 sierpnia 2009r. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze z póz. zm.

 

Wszystkie cenniki oraz umowa do pobrania na http://cito.eu/pliki-do-pobrania/

Pliki do pobrania:
FileUploader.zip (764,86 KB)